Project | Bestrijding aardappelopslag

Pootaardappelen opslag nadrogen 1132 BO Akkerbouw lr

Aardappelopslag is een steeds groter probleem voor akkerbouwers. Achtergebleven aardappelknollen kunnen zich door de zachte winters en kortere vorstperiodes opnieuw ontwikkelen. Ze zijn zo een waardplant voor ziekten als Aardappelmoeheid (AM) en Phytophthora. Omdat het middel glyfosaat in de toekomst mogelijk wordt verboden, is het van belang een alternatief te vinden.

Waar andere onderzoeken zich richten op mechanische bestrijding al dan niet in combinatie met chemie of laag-risicomiddelen, focust dit project op een reeks aan chemische middelen. Het doel is een middel te vinden dat zorgt voor het afsterven van de gehele aardappelplant (blad, stengels én wortels) en daarmee de vermeerdering van het aardappelcysteaaltje in aardappelopslag voorkomt.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak AM. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: HLB

TOTAAL €28.690
BO €28.690
LOOPTIJD
2023- 2024
Icon theme gewasbescherming
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato