Project | Effect inundatie op bodemkwaliteit

Het tijdelijk onder water zetten van een perceel (inundatie) is een beproefde techniek om schadelijke aaltjes te bestrijden. Na bollentelers zetten steeds meer akkerbouwers deze methode in, bijvoorbeeld om het wortelknobbelaaltje M. chitwoodi te bestrijden. Onbekend is echter wat het effect van deze behandeling is op het nuttige bodemleven.

Dit project ontwikkelt kennis over de effecten van inundatie op de bodemkwaliteit. Dat gebeurt door de bodemkwaliteit na inundatie te meten en door praktijkervaringen van telers te verzamelen. Met deze kennis over de voor- en nadelen van inundatie kunnen akkerbouwers de methode nog gerichter toepassen.

Dit project is onderdeel van het Plan van aanpak Meloidogyne. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €63.630
BO €63.630
LOOPTIJD
2022 - 2023