Project l Vrijwillige bemonstering TBM

De ontwikkeling van virulentere populaties Aardappelmoeheid (AM) kan grote problemen in de teelt van aardappelen veroorzaken. Eén van de risico’s op verspreiding van AM is vermeerdering van pootgoed op het eigen bedrijf. Daarom vond in 2017 en 2018 vrijwillige bemonstering plaats op percelen van telers, die zelf vermeerderen. Dit gebeurde in nauwe samenwerking met de Stichting TBM (Teeltbeschermingsmaatregelen Zetmeelaardappelen).

Bij ruim 400 TBM-telers werden monsters genomen, die zijn geanalyseerd. Ruim 80% was niet of alleen licht besmet met AM. Toch was 10% verdacht besmet en 7% ongeschikt voor vermeerdering. De resultaten laten zien dat het voor telers zinvol is om hun perceel vooraf te bemonsteren. Het project heeft TBM-telers bewust gemaakt van de risico’s op verspreiding van AM.

De activiteit is gedurende twee jaar uitgevoerd met financiële ondersteuning van het Plan van Aanpak AM. Vanaf het teeltjaar 2019 is door TBM met eigen financiële middelen de vrijwillige bemonstering voortgezet. Ca. 85% van de telers van zetmeelaardappelen neemt hier jaarlijks aan deel.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak AM. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Stichting TBM en HLB


TOTAAL €300.000
BO €240.000
LOOPTIJD
2017 - 2018