icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | MeloVir

Aardappelveld bloei 1109 BO Akkerbouw

Het zeer schadelijke aaltje Meloidogyne chitwoodi verspreidt zich steeds meer binnen Nederland. Voor de beheersing van dit quarantaine-organisme zullen resistente rassen in de toekomst een cruciale rol gaan spelen. Daarom is eerder vanuit de PPS MeloResist een toetsmethode ontwikkeld die de resistentie van de aardappelcultivars tegen M. chitwoodi meet.

Het project MeloVir is een vervolg en zorgt ervoor dat we de juiste M. chitwoodi-populatie voor deze toets gebruiken. Voor het eerdere onderzoek is namelijk gebruik gemaakt van de standaard M. chitwoodi-populatie, afkomstig van het proefveld te Smakt (Noord-Limburg). Is deze populatie wel representatief voor alle besmette regio’s in Nederland? MeloVir onderzoekt of wellicht een andere populatie gebruikt moet worden die het overgrote deel van de virulentie afdekt.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Meloidogyne. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Nieuwsbericht: Het onderzoeksproject MeloVir is afgerond!

TOTAAL €250.000
BO €112.500
LOOPTIJD
2018- 2021
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato