Project | Mestbeleid en fosfaatvoorziening aardappel

Voor een goede aardappeloogst is voldoende fosfaat in de bodem van belang. Maar is dat ook het geval met het huidige mestbeleid? Wat is het effect van de fosfaatgebruiksnormen op de Pw-getallen van de bodem? En welke gevolgen heeft dit voor de productie van aardappelen? Hierover is veel informatie beschikbaar. Door bestaande kennis te bundelen moet u als akkerbouwer meer inzicht krijgen in het fosfaatvraagstuk. Bovendien biedt dit je handvatten om maatregelen te treffen die het rendement van jouw teelt op peil houden.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €29.000
BO €29.000
LOOPTIJD
2020 - 2021