icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Minimale dataset

Trekker_GPS_1025 BO Akkerbouw

Een goede bodemvruchtbaarheid is essentieel voor een productieve akkerbouw. Maar hoe zorgt u ervoor dat deze op korte en lange termijn behouden blijft en waar nodig verbeterd wordt? Welke indicatoren (chemisch, fysisch en biologisch) zijn van belang om integraal op bodemkwaliteit en bodemdiensten te sturen? Er wordt gewerkt aan een generieke set van indicatoren en aanvullende indicatoren voor bedrijfs- en grondsoortspecifieke omstandigheden. Daarbij wordt ook gekeken naar zaken als de meetnauwkeurigheid, perceelvariatie, streefwaarden, beïnvloedbaarheid en onderlinge relaties.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €173.000
BO €173.000
LOOPTIJD
2019 - 2020
Icon theme bodem
Icon crops all