Project | Nutriëntenbalans Akkerbouw

Binnen dit project wordt gebruik gemaakt van een rekeninstrument (voorheen KringloopWijzer Akkerbouw) dat een inschatting maakt van eventuele tekorten of overschotten van stikstof, fosfaat en organische stof, en de emissies die daarmee verbonden zijn. Dat gebeurt op basis van ingevoerde bedrijfsgegevens van onder meer de bouwplansamenstelling en (kunst)mestgiften. De vraag is hoe dit instrument inzicht kan geven in de effecten van nieuwe voorgestelde managementmaatregelen. Welk effect hebben deze maatregelen bijvoorbeeld op het uitspoelen van stikstof naar grond- en oppervlaktewater? Gekeken wordt op welke wijze het rekeninstument stap voor stap getest kan worden in de praktijk.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €88.000
BO €88.000
LOOPTIJD
'17
'20