Project | Onderzoek effectiviteit laag-risico middelen als alternatief voor neonicotinoïden in aardappelen

Het voorkomen van virusoverdracht door luizen is een grote uitdaging in de aardappelteelt. Voor telers vormen neonicotinoïden, pyrethroïden en minerale oliën een bekende combinatie, maar die staat onder druk. Een aantal neonicotinoïden is verboden en het aantal toepassingen van pyrethroïden wordt bekritiseerd. Om grote schade te voorkomen zijn alternatieve producten en strategieën nodig. Uitgangspunt daarbij is een duurzame teelt. Toepassingen zijn gericht op het gebruik van laag-risico middelen – onder andere natuurlijke oliën en geurstoffen – en Beslissings Ondersteunende Systemen (BOS). Daarmee kunt u als teler de gewasbeschermingsmiddelen die overblijven optimaal inzetten.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Vertify

TOTAAL €156.000
BO €136.000
LOOPTIJD
2020 - 2023