Project | Onderzoek effectiviteit laag-risico middelen als vervanging voor de zaadcoating met neonicotinoïden in suikerbieten

De bestrijding van insecten vormt een grote uitdaging in de suikerbietenteelt. Met het huidige verbod op neonicotinoïden als zaadbehandeling is die uitdaging nog groter geworden. Er moet gezocht worden naar strategieën die op korte termijn een alternatief bieden voor de zaadcoating. Daarbij wordt gekeken naar de inzet van laag-risico middelen en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong. Middelen die een lagere productie als gevolg van schade door insecten een halt toe roepen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk)

TOTAAL €15.000
BO €120.000
LOOPTIJD
'20
'22