icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Onderzoek effectiviteit laag-risico middelen als vervanging voor de zaadcoating met neonicotinoïden in suikerbieten

Suikerbieten_1090_BO Akkerbouw

De bestrijding van insecten vormt een grote uitdaging in de suikerbietenteelt. Het huidige verbod op neonicotinoïden als zaadbehandeling maakt die uitdaging nog groter. Dit vraagt om strategieën die op korte termijn een alternatief bieden voor de zaadcoating. Dit project kijkt naar de inzet van laag-risico middelen en gewasbeschermingsmiddelen van natuurlijke oorsprong. Middelen die een lagere productie als gevolg van schade door insecten een halt toe roepen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Vertify

TOTAAL €150.000
BO €120.000
LOOPTIJD
2020 - 2022
Icon theme gewasbescherming
Icon theme technologie
Icon crops bulb