Project | Onderzoek effectiviteit laag-risico middelen tegen Phytophthora in aardappelen

Phytophthora kan in aardappelen enorme schade aanrichten. Om aantasting door en verspreiding van de schimmelziekte te voorkomen, wordt wekelijks gespoten, vaak met chemische gewasbeschermingsmiddelen. Als de infectiekans zeer groot is, gebeurt dat zelfs nog vaker. De behoefte aan een duurzamere aardappelteelt is groot, dus zal gezocht moeten worden naar alternatieve producten en strategieën om uw aardappelen te blijven beschermen tegen Phytophthora. Toepassingen zullen gericht zijn op het gebruik van laag-risico middelen. Daarnaast wordt gewerkt aan betere waarschuwingssystemen, waardoor op het juiste moment kan worden gespoten.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Vertify (voorheen Proeftuin Zwaagdijk)

TOTAAL €219.000
BO €199.000
LOOPTIJD
'20
'23