Project | Onderzoek effectiviteit laag-risico middelen tegen Phytophthora in aardappelen

Gewasbescherming_1095_BOAkkerbouw

Phytophthora kan in aardappelen enorme schade aanrichten. Om aantasting door en verspreiding van de schimmelziekte te voorkomen, wordt wekelijks gespoten, vaak met chemische gewasbeschermingsmiddelen. Als de infectiekans zeer groot is, gebeurt dat zelfs nog vaker. De behoefte aan een duurzamere aardappelteelt is groot, dus zal gezocht moeten worden naar alternatieve producten en strategieën om jouw aardappelen te blijven beschermen tegen Phytophthora. Dit project richt zich op het gebruik van laag-risico middelen. Ook werkt het project aan betere waarschuwingssystemen, waarmee je als teler op het juiste moment kan spuiten.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Vertify

TOTAAL €219.000
BO €199.000
LOOPTIJD
2020- 2023
Icon theme gewasbescherming
Icon theme technologie
Icon crops potato