Project | Onderzoek effectiviteit laag-risico middelen tegen valse meeldauw in ui

Ui_gewas_1102_BOAkkerbouw

De schimmelziekte valse meeldauw kan in de uienteelt ernstige schade veroorzaken. Een opbrengstderving van 30% of meer is niet uitzonderlijk. Ook kan de bewaarbaarheid van de uien achteruitgaan en de uien kunnen een afwijkende vorm krijgen wanneer het loof vroegtijdig afsterft. Als teler sta je voor de uitdaging om enerzijds de teelt te verduurzamen en anderzijds jouw product te blijven beschermen tegen aantasting door valse meeldauw. Dat vraagt om alternatieve producten en strategieën. Dit project kijkt naar de inzet van laag-risico middelen en maakt daarbij gebruik van waarschuwingssystemen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Vertify

TOTAAL €122.000
BO €110.000
LOOPTIJD
2020 - 2023
Icon theme gewasbescherming
Icon theme technologie
Icon crops onion