Project | Onderzoek effectiviteit laag-risico middelen tegen valse meeldauw in ui

De schimmelziekte valse meeldauw kan in de uienteelt ernstige schade veroorzaken. Een opbrengstderving van 30% of meer is niet uitzonderlijk. Ook kan de bewaarbaarheid van de uien achteruitgaan en de uien kunnen een afwijkende vorm krijgen wanneer het loof vroegtijdig afsterft. Als teler staat u voor de uitdaging om enerzijds de teelt te verduurzamen en anderzijds uw product te blijven beschermen tegen aantasting door valse meeldauw. Dat vraagt om alternatieve producten en strategieën. Er wordt gekeken naar de inzet van laag-risico middelen gebruik makend van waarschuwingssystemen.

Uitvoerder: Proeftuin Zwaagdijk

TOTAAL €122.000
BO €110.000
LOOPTIJD
'20
'23