icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Opbrengstverhoging aardappelen

Aardappel_selectie_windmolen_1114_BOAkkerbouw

Waarom is de opbrengst van consumptieaardappelen de afgelopen 30 jaar niet gestegen? Er is onderzoek gedaan naar de beperkende factoren. Daarin kwamen naar voren: water, stikstofmeststoffen, knolomstandigheden, plantdiepte en de lengte van het groeiseizoen. Bovendien hebben plantenziekten, veredeling en genetica indirect impact op de opbrengst. Op basis van deze uitkomsten is een advies geschreven. De mogelijkheden en bedreigingen die klimaatverandering in de toekomst met zich meebrengt voor u als teler zijn daarin meegenomen. Het advies gaat uit van een combinatie van aanpassingsmethoden aan actuele uitdagingen.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €1.900
BO €1.800
LOOPTIJD
2018- 2019
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato