Project | Optimalisatie eiwitgehalte brouwgerst

Het eiwitgehalte is een belangrijk criterium voor de kwaliteit van brouwgerst. Toch is het in de praktijk niet zo eenvoudig om een acceptabel eiwitgehalte te bereiken. Een N-bijbemesting kan zeer zinvol zijn, ook voor de korrelopbrengst. De vraag is alleen welke percelen wel en welke geen bijbemesting nodig hebben. Een apparaat, de zogenaamde N-tester, kan hierover advies geven, maar die methode is vrij bewerkelijk. Precisielandbouwtechnieken bieden mogelijk een alternatief. Onderzocht wordt daarom of het maken van gewasopnames met een drone (reflectiemetingen) de benodigde informatie kan geven over de gewastoestand.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €76.000
BO €76.000
LOOPTIJD
2017 - 2019