Project | Optimalisatie emissiearme spuittechnieken

Gewasbescherming_1095_BOAkkerbouw

Akkerbouwers willen graag inzicht in hoe de keuze voor een spuitdop of spuittechniek invloed heeft op de effectiviteit van de bespuiting. Vanwege de wettelijke eisen aan driftreductie moeten zij die andere technieken inzetten.

Om dat met vertrouwen te doen, is het belangrijk om kennis te ontwikkelen over hoe effectief bepaalde spuittechnieken zijn in combinatie met het gewas en de te bestrijden ziekte, plaag of onkruid. Dit onderzoek richt zich op verschillende spuitsystemen, druppelgroottes en druppelverdeling. Met die extra kennis kunnen telers weloverwogen keuzes maken.

Het project is een vervolg op het Project | Effectieve emissiearme spuittechnieken.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerders: Delphy, Wageningen University & Research

TOTAAL €239.000
BO €219.000
LOOPTIJD
2024- 2025
Icon theme gewasbescherming
Icon crops all