Project | Pilot Ontwikkeling duurzame teelt consumptieaardappelen in ketenperspectief

Telers van consumptieaardappelen hebben de belangrijke opdracht om de teelt te verduurzamen. Deze pilot werkt aan andere samenwerkingsvormen in de keten. Samenwerkingsvormen die bijdragen aan het verdienvermogen van de teler en aan de verduurzaming van de consumptieaardappelteelt. Daarbij wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de eisen van de eindafnemer. Het uitgangspunt is een systeemdoorbraak, niet alleen op het akkerbouwbedrijf, maar in de gehele keten.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: LTO Programma’s en Projecten

TOTAAL €691.000
BO €255.000
LOOPTIJD
2022 - 2026