Project | Potproef lupine als lokgewas voor aardappelcysteaaltjes

Lupine vlinderbloemige 1117 BO Akkerbouw

Aardappelmoeheid is nog steeds een flink probleem, onder meer in de Veenkoloniën. Het kan in deze regio extra interessant zijn om Andes lupine te telen, omdat dit gewas mogelijk aardappelcystenaaltjes lokt. Om daar achter te komen wordt binnen dit project een pottenproef uitgevoerd met verschillende rassen lupine. Lupine is niet alleen interessant als lokgewas voor aardappelmoeheid, maar is als leverancier van plantaardige eiwitten ook een economisch interessant gewas. Bovendien helpt het akkerbouwers om hun bouwplan te verruimen.

Het project hoort bij het Plan van Aanpak AM. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

TOTAAL €19.850
BO €19.850
LOOPTIJD
2021- 2021
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato