icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Productiviteit aardappel: water en temperatuur

Aardappelenpoten_1002 BO Akkerbouw

Water is cruciaal voor een goede teelt. Dat geldt zeker voor zetmeelaardappelen, waarbij de planten in ruggen groeien, de beworteling relatief ondiep is en de vochthuishouding en temperatuur bepalend zijn voor de inhoud van de knollen. Klimaatverandering maakt de groeiomstandigheden warmer en droger en de teelt uitdagender. Maar wat zijn nu precies de effecten van factoren als irrigatie, temperatuur en zonnestraling op de aardappelplant? En welke teeltmaatregelen dragen in dat perspectief bij aan optimalisering van de teelt van zetmeelaardappelen? Deze literatuurstudie moet u als teler van zetmeelaardappelen helpen de kwaliteit en/of opbrengst te kunnen waarborgen, ook onder warme en droge omstandigheden.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €10.000
BO €10.000
LOOPTIJD
2018 - 2019
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato