Project | Protocollen nagenoeg gesloten erf en perceel

Minder emissie van gewasbeschermingsmiddelen is één van de onderdelen van het Actieplan Plantgezondheid. In navolging van andere initiatieven, richt dit project zich op het ontwikkelen van handzame protocollen voor een nagenoeg gesloten erf en perceel bij akkerbouwers.

De protocollen helpen ondernemers op een praktische manier hun emissie te verminderen. Bovendien kunnen zij aan toezichthouders en hun omgeving aantonen dat hun erf en perceel nagenoeg gesloten zijn.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: CLM Onderzoek en Advies

TOTAAL €41.198
BO €20.599
LOOPTIJD
2021