icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Resistentietoets wratziekte in bestaande rassen

Zetmeelaardappelen_beelbank_LTO

In herfst 2020 werd de sector opgeschrikt door twee officiële vondsten van wratziekte veroorzaakt door een nieuw pathotype (fysio): pathotype 38 (Nevşehir). Na deze vondsten is het van belang om te testen of de huidige resistente aardappelrassen bestand zijn tegen het nieuwe pathotype 38 van de schimmel Synchytrium endobioticum.

Dit onderzoek toetst 55 veel geteelde aardappelrassen op hun resistentie tegen dit nieuwe pathotype. Bovendien vindt een aanvullende toets plaats bij elf aardappelrassen op pathotype 2 en één ras op pathotype 6, omdat informatie daarover niet volledig is.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Wratziekte. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Alle rassen die zijn onderzocht op resistentie tegen de wratziektefysio's 1, 2, 6, 8, 10, 18 en 38, staan vermeld op de website van de NVWA. Voor nadere duiding van deze resultaten is de TBM-nieuwsbrief van november 2022 in te zien.

Uitvoerders: Wageningen University & Research, HLB

TOTAAL €49.100
BO €49.100
LOOPTIJD
2020- 2022
Icon theme gewasbescherming
Icon crops potato