Project | Rol gewasresten voor bladpathogenen suikerbiet

Welke rol spelen gewasresten van suikerbieten bij de overleving van ziekteverwekkers? In dit project kijken we naar bladpathogenen van gewassen die in rotatie geteeld worden. In een robuust teeltsysteem met een optimale gewasrotatie kunnen de waardplantenvrije periodes benut worden om populaties van pathogenen terug te dringen.

Dit project onderzoekt specifiek de schimmels Cercospora beticola, Stemphylium beticola en Ramularia beticola in de gewasrotatie. Het project maakt gebruik van kennis uit de PPS Integrale aanpak gewasbescherming voor de akkerbouw op zand en sluit aan op de PPS Gewasrestenmanagement tegen ziekten.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

Financiers: Topsector Tuinbouw & Uitgangsmaterialen

TOTAAL €324.000
BO €2.000
LOOPTIJD
2021 - 2024