icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Stikstof telen

Klepelen_groenbemester_1023_BOAkkerbouw

Akkerbouwgewassen telen met een hoge stikstofefficiëntie, een zeer geringe klimaatimpact, een lage milieulast en een hoge biodiversiteit. Is zo’n teeltsysteem mogelijk en wat is daar voor nodig? De basis hiervoor is gelegd met het in 2017 afgesloten innovatietraject Planty Organic. In dit POP3-project wordt gewerkt aan de verdere ontwikkeling van een natuurinclusief en circulair akkerbouwsysteem. Een systeem dat overdraagbaar is, dat minimale impact heeft op de omgeving en marktconforme opbrengsten geeft. Stikstofbinding op het bedrijf vormt de basis, gecombineerd met bodemontsluiting, biodiversiteit en gesloten kringlopen. Daarbij wordt ook gekeken naar de verschillen tussen biologisch en gangbaar.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer.

Uitvoerder: SPNA

Over Proefveld Planty Organic

TOTAAL €195.000
BO €10.000
LOOPTIJD
2018- 2021
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops all