icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Toetsing Meloidogyne M. chitwoodi/fallax resistentie in suikerbiet

Suikerbieten_Zand_1091_BO Akkerbouw

Om de aaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax onder controle te krijgen, zijn er effectieve maatregelen binnen het bouwplan nodig. Nieuwe rassen suikerbieten bieden perspectief. Een veredelaar heeft mogelijk resistentie weten in te kruisen in nieuwe bietenrassen tegen de genoemde aaltjessoorten. Ook zou de resistentie werkzaam kunnen zijn tegen de aaltjessoorten M. hapla en M. naasi.

Om dit te testen is in 2018 een kasproef uitgevoerd. Daaruit kwam een zeer hoog niveau van resistentie tegen M. chitwoodi naar voren. Dat betekent dat het suikerbietenras veel potentie heeft als rotatiegewas, een middel voor telers om – met behoud van opbrengst – M. chitwoodi te bestrijden. Een veldproef in 2019 als onderdeel van de PPS Slimme bouwplannen moet meer duidelijkheid verschaffen.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak Meloidogyne. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €13.000
BO €6.500
LOOPTIJD
2018- 2019
Icon theme bodem
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato
Icon crops bulb