Project | Veldproeven zwarte nachtschade

Aardappelgewas_jong_1115_BOAkkerbouw

Aardappelmoeheid (AM) levert groeiachterstand en opbrengstderving op. AM wordt veroorzaakt door het aardappelcysteaaltje. Een mogelijkheid om AM te beheersen is de teelt van een zogenaamd vanggewas, dat de aaltjes lokt.

Dit project doet veldproeven in de Veenkoloniën met twee varianten van het nieuwe vanggewas Zwarte nachtschade, die in eerdere proeven maar liefst 96% lokking liet zien. Voor én na de teelt van dit lokgewas meten de onderzoekers het aantal aardappelcysteaaltjes. Zij monitoren ook de Phytophthora-aantasting en de extra onkruiddruk die zo’n vanggewas voor het volggewas kan opleveren.

Dit project is onderdeel van het Plan van Aanpak AM. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: HLB

TOTAAL €18.000
BO €18.000
LOOPTIJD
2022- 2023
Icon theme gewasbescherming
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato