icoon geeft aan dat onderzoek afgerond is

Project | Vervolg op vergroening door groenbemesters

Groenbemester_Tagetes_1085_BOAkkerbouw

Akkerbouwers in de Veenkoloniën kunnen aan de vergroeningseisen op hun bedrijf voldoen door groenbemestermengsels in te zaaien op een deel van het bedrijfsareaal. Dat zorgt voor verse organische stof in de bodem en kan – bij een juiste keuze van groenbemesters – een positief effect hebben op het bodemleven. Maar wat is het effect van Tagetes patula en groenbemestermengsels op de populatieontwikkeling van plantparasitaire aaltjes, zoals Pratylenchus penetrans? En wat gebeurt er met de opbrengst van de volgteelten aardappel en suikerbiet? Het onderzoek richt zich specifiek op het veenkoloniale bouwplan.

Dit project is onderdeel van de PPS | Beter Bodembeheer. De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €42.000
BO €10.000
LOOPTIJD
2019 - 2020
Icon theme bodem
Icon crops all