Project | Verziltingspilot Noordelijke klei

Zout water is een probleem voor telers op kleigronden. Zowel kwelwater als beregenen met zout oppervlaktewater kan gevolgen hebben voor de bodem, gewasgroei, opbrengst en kwaliteit. Het project | Invloed verzilting op klei, waarvoor een proefveld van SPNA in Kollumerwaard is aangelegd, heeft de eerste inzichten opgeleverd over deze risico’s.

Dit vervolgproject is erop gericht om op het proefveld meer data op te bouwen over ondergrondse verzilting. Daartoe worden het gewas, de bodem en het water gemonitord. Verder voorziet het project in kennisuitwisseling over bovengrondse verzilting via irrigatie en beregening. En als laatste biedt het proefveld ruimte aan vraagstukken, bijvoorbeeld verzilting in combinatie met rassen, bemesting en biostimulanten. Kennisdeling is een belangrijk component van het project.

Uitvoerder: SPNA

TOTAAL €665.000
BO €116.520
LOOPTIJD
2024 - 2025