Project | Vruchtopvolging in tijd en ruimte

Akkersinzomer 1121lr BO Akkerbouw

Een hogere gewasdiversiteit op een perceel kan zorgen voor een reductie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met behoud van gewasgezondheid. Een mogelijkheid is om strokenteelt toe te passen. Hierbij functioneren de afzonderlijke stroken als aparte percelen. Dat kan ook nadelen hebben. Meerdere stroken verkleinen de afstand tussen percelen met hetzelfde gewas. Ook de afstand naar percelen waar dat gewas het jaar erop staat wordt kleiner. Ziekten en plagen die in de bodem overleven hoeven hierdoor minder afstand af te leggen om een waardplant te vinden. Dit project onderzoekt de kritische overbruggingsafstand van Alternaria en Coloradokever, twee belangrijke plagen in de aardappelteelt. De resultaten geven richting aan de inrichting van toekomstbestendige teeltsystemen.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €150.000
BO €150.000
LOOPTIJD
2022- 2026
Icon theme vitale teelt
Icon crops potato