Project | Wintertarwe zonder gewasbescherming

Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen staat onder druk. Er zijn veel initiatieven om ervoor te zorgen dat de afhankelijkheid van deze middelen minder groot wordt. Maar hoe presteren rassen als u in de teelt geen gewasbeschermingsmiddelen gebruikt? Om meer inzicht te krijgen in de ziektegevoeligheid van rassen wordt het rassenonderzoek wintertarwe uitgebreid. Hiervoor worden de bestaande proeflocaties aangevuld met twee extra locaties waar geen ziektebestrijding wordt toegepast. Op deze manier ontstaat een meer betrouwbaar beeld van de opbrengst van nieuwe rassen wintertarwe.

De resultaten van dit onderzoek dragen bij aan het Actieplan Plantgezondheid.

Uitvoerder: Wageningen University & Research

TOTAAL €271.000
BO €90.000
LOOPTIJD
2018 - 2023