Aaltjesschema

De website Aaltjesschema.nl bevat alle relevante informatie om aaltjes op uw bedrijf te herkennen en te beheersen. In de bodem en in het water komen ruim 1.200 verschillende soorten aaltjes voor. Daarvan zijn er ongeveer honderd schadelijk voor planten. Door goed te kijken naar het gewas en door grondmonsters te nemen, kunt u erachter komen welke soorten op uw perceel spelen. Door symptomen vroeg te herkennen en de vruchtwisseling hierop af te stemmen, voorkomt u grote schade later in de teelt.

Symptomen herkennen

Aaltjesschema geeft veel achtergrondinformatie van de meest voorkomende aaltjessoorten in de verschillende sectoren, waaronder de akkerbouw. Het aaltjesschema helpt bij het herkennen van symptomen en schadebeelden. De kleuren in het schema geven aan hoe zwaar een gewas te lijden heeft onder de aaltjes. De stippen en streepjes in het schema geven aan hoe goed de aaltjessoort zicht thuis voelt op het gewas en of het gewas lage of hoge dichtheden nalaat in het volgende voorjaar.

Aaltjesschema

Voorbeeld van een aaltjesschema

Eigen aaltjesschema maken

Wilt u uw eigen aaltjesschema maken? Ga dan naar de pagina Schema en volg de volgende stappen:

  1. Vul een perceelsnaam in.
  2. Kies een grondsoort (klik op zand als u interesse heeft in alle potentieel schadelijke aaltjessoorten).
  3. Klik op het plusje voor uw sector om de voor u relevante gewassen te kiezen.
  4. Stel uw eigen bouwplan samen door op de pijltjes voor de gewassen te klikken.
  5. Doe hetzelfde bij aaltjes of laat het programma zelf de aaltjes kiezen.
  6. Klik vervolgens op de knop ‘Maak schema’.
  7. Er wordt een pdf aangemaakt met uw aaltjesschema.
  8. Elk vakje kunt u aanklikken voor meer achtergrondinformate over de aaltjessoort, inclusief bestrijdingsadviezen.

In de volgende video wordt stap voor stap uitgelegd hoe u aaltjesschema kunt gebruiken.

Zo werkt Aaltjesschema.nl

Aaltjesschema toekomstbestendig

Momenteel loopt er een project getiteld Aaltjesschema toekomstbestendig (2022-2023). Dit project is bedoeld om de kennis en achtergrondinformatie van aaltjesschema te actualiseren. Dat zal gedaan worden via de database van Best4Soil. Daarmee komt alle actuele informatie op één centrale plek beschikbaar met een sterk verbeterde functionaliteit.