Best4Soil

Bodem_1064_BO Akkerbouw

Benieuwd welke maatregelen u als akkerbouwer kunt nemen om de bodemgezondheid te verbeteren? Best4Soil bundelt alle relevante achtergrondinformatie over bodemziekten en aaltjes die gewassen aantasten. De tool komt met zogenaamde best practices waarmee u als akkerbouwer de gezondheid en vruchtbaarheid van de bodem kunt behouden en verbeteren.

Best4Soil is een Europees netwerk om de kennis over bodemgezondheid te vergroten. Onderzoekers, adviseurs en boeren uit twintig landen verzamelen kennis over bodemziekten en -plagen. Deze kennis wordt vertaald naar innovatieve maatregelen die u als teler kunt nemen om bodemziekten en -plagen te beheersen. Dat gebeurt via:

Aaltjesschema en Schimmelschema

Van alle maatregelen vormt toepassing van een optimale gewasrotatie de basis. Dit helpt de opbouw van bodemziekten te voorkomen. De meest optimale gewasrotatie kan per teler verschillen, afhankelijk van de situatie en het gewenste resultaat. Best4Soil helpt telers bij het ontwerpen van passende gewasrotaties en innovatieve beheersmaatregelen. Belangrijke onderdelen van de tool zijn het Aaltjesschema en het Schimmelschema.

Deze geven informatie over de waardplantgeschiktheid en schadegevoeligheid van gewassen voor een groot aantal soorten aaltjes en bodemschimmels. De schema’s helpen om de optimale teeltvolgorde van uw verschillende gewassen te bepalen. Een gewas dat gevoelig is voor bepaalde aaltjes of schimmels wordt bij voorkeur voorafgegaan door een slechte waardplant. Dan is de besmettingsgraad in het teeltjaar van het schadegevoelige gewas laag en is het risico op schade beperkt.

Hoe werkt het?

Om het Aaltjesschema of het Schimmelschema te gebruiken, volgt u de volgende stappen:

  1. Kies uw taal door een vlag te kiezen boven het Best4Soil-logo.
  2. Kies uw land, grondsoort en eventueel een omschrijving.
  3. Kies de gewassen die u teelt of wilt telen (meerdere keren hetzelfde gewas kan door op het plusteken te klikken).
  4. Open het blokje Gewaskeuze boven de geselecteerde gewassen om de gewasvolgorde te wijzigen (met de pijltjes) of een gewas te verwijderen (kruisje).
  5. Kies de aaltjes of schimmels die aanwezig zijn op uw bedrijf (maximaal 30).
  6. Klik op maak schema
  7. De pdf met uw schema wordt gedownload.

Informatie actualiseren

De aanpak van het Aaltjesschema en het Schimmelschema is gebaseerd op het concept van het Nederlandse aaltjesschema. De tools bevatten 70 gewassen, 32 aaltjessoorten en 138 bodemschimmels. Er ontbreken nog 33 gewassen en 14 aaltjessoorten die voor de Nederlandse akkerbouw relevant zijn. Het lopende project Aaltjesschema toekomstbestendig (2022-2023) is bedoeld om de kennis en achtergrondinformatie aan te vullen en te actualiseren. De informatie zal ontsloten worden via de database van Best4Soil.