Emissieprotocollen

Tool emissieprotocollen

Met deze tool kunnen akkerbouwers (en hun adviseurs) hulp krijgen om een nagenoeg gesloten erf en perceel te ontwikkelen en aan te tonen.

Wat zijn Emissieprotocollen?

Gewasbeschermingsmiddelen horen op het gewas te komen en niet te belanden in het milieu of omgeving. Toch komt dit voor, door emissies via drift, perceel en erf.

Deze tool geeft akkerbouwers inzicht in factoren die emissierisico’s geven op het erf of bij het perceel. En hoe je deze risico´s kunt beheersen.

In de toekomst is het ook mogelijk om via deze tool aan te tonen met welke maatregelen akkerbouwers een nagenoeg gesloten erf of perceel kunnen realiseren.

Hoe werkt het?

Deze tool is gratis, registratie is wel nodig.

  1. Ga hiervoor naar de website FarmMaps.
  2. Je kunt via deze pagina een account aanmaken en/of inloggen.
  3. Vul de gevraagde gegevens in.
  4. Check risicovolle activiteiten op jouw erf en perceel.
  5. Gebruik informatie om eigen emissierisico’s goed in te schatten.
  6. Neem maatregelen om risico’s (verder) te beheersen.
  7. Leg eventueel vast welke maatregelen je nam.
  8. Zorg dat alle risicovolle activiteiten op jouw erf en perceel op groen staan.

Een handboek en instructievideo geven verdere toelichting op gebruik van de app.

Erfemissie tegengaan

Er verschillende manieren om erfemissie op uw bedrijf tegen te gaan. De praktische tool Top-10 maatregelen erfemissie brengt de belangrijkste in kaart. In een animatievideo geeft akkerbouwer Koos over hoe hij erfemissie tegen gaat en welke bruikbare instrumenten hij gebruikt.