Erfemissiescan

Afspoeling van gewasbeschermingsmiddelen via het erf naar het oppervlaktewater wilt u als akkerbouwer voorkomen. Emissies verontreinigen het milieu en veroorzaken normoverschrijdingen in het oppervlaktewater. Om dit zoveel mogelijk tegen te gaan, is het gebruik van de Erfemissiescan een eerste stap.

De Erfemissiescan is een handig hulpmiddel en u kunt hem als akkerbouwer online binnen een kwartier invullen. De scan brengt vraagstukken in uw bedrijfsvoering in beeld en biedt informatie en mogelijke oplossingen. Die kunnen per bedrijf sterk verschillen. Ook de benodigde maatregelen, en de investeringen die ermee gemoeid zijn, kunnen variëren.

Zelf aan de slag

Wil u uw bedrijfssituatie (nog) beter in beeld brengen en nagaan of er knelpunten zijn? Vul dan direct de scan in op erfemissiescan.nl. Door u te registreren blijft het scanresultaat voor u beschikbaar. De gegevens blijven uw eigendom. Scanresultaten van meerdere bedrijven zijn te gebruiken voor analyses. Publicaties geven resultaten alleen anoniem op regionaal niveau weer en zijn geen ‘instrument’ voor handhaving.

Erfemissie tegengaan

Er verschillende manieren om erfemissie op uw bedrijf tegen te gaan. De praktische tool Top-10 maatregelen erfemissie brengt de belangrijkste in kaart. In een animatievideo geeft akkerbouwer Koos over hoe hij erfemissie tegen gaat en welke bruikbare instrumenten hij gebruikt.

Perceelsemissiescan

Om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen naar het oppervlaktewater verder te verminderen is ook de perceelsemissiescan een handig instrument. Deze is te benaderen via de Toolbox Water.