Gezondgewastool

Suikerbieten_1090_BO Akkerbouw

Met de Gezondgewastool kun je als akkerbouwer of adviseur een overzichtelijk schema maken met bodemmaatregelen. Het schema geeft aan welke maatregelen effectief zijn om de gekozen bodemplagen te beheersen. Het kan gaan om aaltjes, schimmels, bacteriën en bodemplaaginsecten. De nadruk ligt op de gewassen aardappel, cichorei, graan, kool- en raapzaad, peen, peulvrucht, suikerbiet en ui.

De tool werkt eenvoudig. Voor de aaltjes, bodemschimmels en bacteriën die u kiest, geeft het schema aan of de bodemmaatregel bewezen effectief (groen), perspectiefvol (geel), niet effectief (paars) of onbekend (wit) is. Maatregelen die je als teler kunt nemen, zijn onder meer biologische bestrijding, groenbemesters, inundatie, grondbewerking en vruchtwisseling. Je kunt op de gekleurde vakjes klikken voor relevante achtergrondinformatie.

Zelf aan de slag

Wil je een schema op maat maken, waarmee u direct aan de slag kan? Volg dan de volgende stappen:

  1. Ga direct naar de tool
  2. Vul de gewenste naam voor het schema in
  3. Kies één of meer aaltjes, schimmels en bacteriën die in uw situatie relevant zijn
  4. Kies één of meer bodemmaatregelen die op uw bedrijf uitgevoerd (kunnen) worden.
  5. Klik op de knop maak schema.