22-09-2021

Raad van State bevestigt verplichte bijdrage aan onderzoeksprogramma

BO Akkerbouw heeft kennisgenomen van een uitspraak van de Raad van State over de gegevensverstrekking en verplichte financiële bijdrage door akkerbouwers aan haar onderzoeksprogramma. In een zaak tussen een teler en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft de Raad van State gesteld dat de teler terecht bezwaar heeft gemaakt tegen het verstrekken van zijn naam en adres door het ministerie aan BO Akkerbouw. De Raad stelt daarnaast dat deze teler zich, net als alle akkerbouwers in Nederland, moet registeren bij BO Akkerbouw en mee moet betalen aan het collectieve onderzoeksprogramma.

Lees verder   

Nieuws

previous
next