11-01-2022

Betere samenwerking en meer daadkracht nodig om verder te verduurzamen

Er is betere samenwerking tussen de overheid en de akkerbouwsector nodig om verder te kunnen verduurzamen met plantgezondheid. Ook is bij overheden meer daadkracht vereist om nieuwe veredelingsmethoden en snellere toelating van laagrisicomiddelen mogelijk te maken. Dit bepleit BO Akkerbouw op 12 januari bij het rondetafelgesprek “Gezonde gewassen en gezonde bodem” van de Tweede Kamercommissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees verder   

Nieuws

previous
next