05-09-2018

Akkerbouw met actieplan en partners aan de slag met duurzamere plantgezondheid

De akkerbouw gaat met een ambitieus actieplan werken aan lagere milieu-impact, een vitalere bodem en meer biodiversiteit. Ambitie is in 2030 koploper te zijn in duurzame teeltmethoden die afnemers erkennen en die maatschappelijke waardering krijgen. Dit maakte Dirk de Lugt, voorzitter van BO Akkerbouw, vandaag in Geervliet bekend bij de presentatie van het actieplan ‘Gezonde planten, voor een gezonde toekomst’.

Tarweveld_met_lucht_1043 BO Akkerbouw

Nederland is toonaangevend in duurzame voedselproductie en uitgangsmateriaal en levert met een kwalitatief goed product een belangrijke bijdrage aan de voedselzekerheid in de wereld, meent De Lugt. Om op langere termijn die positie te behouden, behoeft de huidige aanpak van de plantgezondheid verandering en bijstelling. Uitdagingen zijn de verandering van het klimaat, de bodemgezondheid die onder druk staat, eisen die markt en maatschappij stellen aan gebruik van chemische middelen en het vraagstuk hoe duurzaamheidsprestaties te vertalen naar rendabele opbrengsten in zowel de binnenlandse als exportmarkten.

Steun van partners
Volgens De Lugt deed de akkerbouw al veel om de teelt te verduurzamen en zullen nieuwe, verdergaande maatregelen meer ingrijpen op de bedrijfsvoering van akkerbouwers. “Het mag niet alleen op het bord van telers liggen. Van partners in de keten van toelevering tot verwerking en verkoop is ondersteuning nodig. We streven naar een proces met interactie met kennisinstellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, voedingsmiddelen- en retailbedrijven, opdat zij deelgenoot worden van de opgave waarvoor akkerbouwers staan. We nodigen hen uit met ons aan de slag te gaan met de uitwerking van het actieplan”, aldus De Lugt. Hij overhandigde een exemplaar aan Marc Jansen, directeur van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL). “We nemen de uitnodiging graag aan. Supermarkten gaan steeds meer met vaste ketenrelaties aan wensen van de klant in de winkel voldoen. Hiermee willen wij ook bouwen aan meer besef en waardering voor de inspanning om voedselveilige producten van hoge kwaliteit in winkels te krijgen”, aldus Jansen.

Meer eigen regie
Het actieplan moet voorkomen dat ad hoc maatregelen worden genomen of opgelegd, niet passend bij of verstorend voor teeltmethoden en -systemen waar de sector zelf perspectief in ziet. De Lugt: “De praktijk vereist een integrale aanpak van de plantgezondheid. Met het actieplan nemen we zelf regie met een breed en afgewogen uitvoeringsprogramma.”