09-10-2020

Groen licht voor tijdelijke MRL voor chloorprofam

Er is groen licht voor een tijdelijke Maximale Residu Limiet (MRL) van 0,4 mg/kg voor het kiemremmingsmiddel chloorprofam bij consumptieaardappelen. Het Permanent Comité in Brussel gaf akkoord bij een digitale stemming. Naar verwachting gaat de tijdelijke MRL in rond de zomer van 2021. De exacte ingangsdatum is afhankelijk van de verdere besluitvorming binnen de Europese Unie. Totdat de tijdelijke MRL ingaat, blijft de huidige MRL van 10,0 mg/kg van kracht. Het gebruik van chloorprofam is niet meer toegestaan, maar consumptieaardappelen zijn daarmee in het seizoen 2020-2021 nog onder de huidige MRL af te leveren.

Aardappelendichtbij_1038 BO Akkerbouw LIEVER NIET GEBRUIKEN

Over de tijdelijke MRL is besloten in een digitale vergadering van het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoerders (in het Engels afgekort tot SCoPAFF). Nederland is een van de landen die zich hier hard voor heeft gemaakt. Nu gaat dit besluit naar de Europese Raad en het Europees Parlement voor toetsing. Dan volgt officiële publicatie over 3 tot 6 maanden. De tijdelijke MRL gaat vervolgens 6 maanden na publicatie in. Een exacte ingangsdatum is nu daarom nog niet bekend, maar die zal naar verwachting rond de zomer van 2021 liggen. Tot de ingangsdatum van de tijdelijke MRL blijft de huidige MRL van 10,0 mg/kg van kracht. Voor import van consumptieaardappelen van buiten de Europese Unie geldt dat deze straks ook aan de tijdelijke MRL zal moeten voldoen.

In de afgelopen decennia hebben veel akkerbouwers kiemremmingsmiddelen op basis van chloorprofam gebruikt, waardoor resten van het middel in veel bewaarplaatsen aanwezig zijn. Het gebruik van chloorprofam is sinds juli dit jaar niet meer toegestaan. Nadat de Europese Unie had besloten om de toelating van het middel niet te verlengen, zou de MRL normaal gesproken terugvallen naar een niveau van 0,01 mg/kg. Daarmee zouden telers van consumptieaardappelen in de problemen kunnen komen, gelet op het risico van kruisbesmetting in bewaarschuren met een verleden van gebruik van chloorprofam. Met deze tijdelijke MRL én met het volgen van het schoonmaakprotocol voor bewaarplaatsen is er voor de sector een oplossing.

Directeur André Hoogendijk: “Deze problematiek heeft voor veel hoofdpijn gezorgd in de hele sector. In de Taskforce Kiemremming van BO Akkerbouw hebben de leden LTO, NAV, VAVI en NAO hard gewerkt aan een oplossing, samen met hun Europese partners. Er zijn inmiddels alternatieve middelen beschikbaar voor de bewaring en er ligt een schoonmaakprotocol voor bewaarplaatsen. Nu is er dan ook duidelijkheid over de tijdelijke MRL. Hiermee kan de sector verder.”

BO Akkerbouw heeft recent een beslisboom laten opstellen voor het gebruik van alternatieve kiemremmingsmiddelen in de bewaring. Afgelopen voorjaar hebben BO Akkerbouw en haar leden de sector geïnformeerd over het schoonmaakprotocol. De inzet van de Taskforce Kiemremming van BO Akkerbouw is dat consumptieaardappelen regulier kunnen worden afgeleverd en verwerkt. Voor wat betreft consumptieaardappelen voor verwerking is die doelstelling met de huidige besluitvorming en met uitvoering van het schoonmaakprotocol behaald. Een probleem blijft de kiemremming bij export van consumptieaardappelen naar verre bestemmingen. Voor dat vraagstuk is vooralsnog nog geen oplossing in beeld.