19-11-2020

BO Akkerbouw verstuurt facturen voor 2020

Deze week ontvangen veel akkerbouwers de factuur voor hun bijdrage over 2020 aan het collectieve akkerbouwonderzoek. Meer dan 14.000 ondernemers hebben BO Akkerbouw inmiddels gemachtigd voor hun teeltgegevens bij RVO.nl, waardoor BO Akkerbouw de facturen eenvoudig kan opstellen. Vergeleken met het afgelopen jaar zijn de tarieven ongewijzigd. Met de verplichte financiële bijdrage betalen akkerbouwers samen het programma Onderzoek en Innovatie van BO Akkerbouw.

Tarweveld 1051 BO Akkerbouw

Meer dan 14.000 machtigingen
Akkerbouwers kunnen BO Akkerbouw machtigen om gebruik te maken van de arealen die zij hebben opgegeven in de Gecombineerde opgave bij RVO.nl. Telers die gebruikmaken van een machtiging ontvangen een korting van maximaal € 50,- op de onderzoeksbijdrage. Meer dan 14.000 ondernemers hebben inmiddels een machtiging afgegeven aan BO Akkerbouw. Directeur André Hoogendijk: “Deze machtigingen besparen de akkerbouwers en ons als organisatie tijd en geld. Dankzij het vertrouwen van zoveel ondernemers lukt het ons om de facturen snel op te stellen.”

Financiële bijdrage
De financiële bijdrage is voor akkerbouwers gekoppeld aan het areaal aardappelen, suikerbieten en granen. Ten opzichte van 2018 en 2019 zijn de tarieven ongewijzigd:

  • € 13,20 per hectare voor poot- en consumptieaardappelen;
  • € 8,80 per hectare voor zetmeelaardappelen en suikerbieten;
  • € 4,40 per hectare voor tarwe, gerst, haver en rogge.

Na aftrek van de kosten van inning en uitvoering ontstaat een jaarlijks budget voor onderzoek en innovatie van circa € 2,3 miljoen.

Programma Onderzoek en Innovatie
Het programma Onderzoek en Innovatie richt zich op thema’s als bodem, plantgezondheid, technologie en klimaat. Het doel van alle onderzoeken is om bij te dragen aan een goed rendement voor alle akkerbouwers met kennis die zij in de praktijk kunnen toepassen. Akkerbouwers hebben zelf projecten aangedragen en beoordeeld. In de brochure ‘Projecten 2020’ staat een overzicht van alle onderzoeken die BO Akkerbouw financiert.