23-11-2020

Nieuwsbrief november 2020

Let op: de deadline voor de compensatieregeling nadert! Verder keurde de topsector vier onderzoeken goed. Bestuurder en akkerbouwer Hendrik Jan ten Cate vertelt over het belang van goede samenwerking. Lees het in nieuwsbrief van november 2020.

In deze nieuwsbrief

 • Deadline compensatieregeling nadert
 • Topsector keurt vier onderzoeken goed
 • Hendrik Jan ten Cate: "Samen kunnen we snel schakelen"
 • Factuur voor 2020 op de mat
 • Groenbemesterdag biedt akkerbouwer handvatten
 • Eerste resultaten loofdodingsproeven 2020
 • Meld u aan voor webinars Bodem en Bemesting
 • Gezocht: percelen met verdichte ondergrond
 • Handige database biedt info over bodemziekten
 • Inundatie restgrond voorkomt verspreiding AM
 • Tripspopulaties beheersen zonder chemie is uitdaging
 • Op weg naar duurzaam onkruid bestrijden
 • Wegval kiemplanten uien kende meerdere oorzaken
 • Kies met beslisboom juiste middel voor kiemremming
 • Bedrijvennetwerk maakt organische-stofbalans op
 • Zo brengt u online uw kennis op peil