23-12-2020

BO Akkerbouw wil onderzoeksprogramma verlengen

BO Akkerbouw heeft bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit een aanvraag ingediend voor verlenging van haar onderzoeksprogramma tot en met 2030. Met gezamenlijke kennisontwikkeling en kennisverspreiding ondersteunt de BO akkerbouwers op het gebied van onder meer bodembeheer, gewasbescherming en precisielandbouw. Directeur André Hoogendijk: “Akkerbouwers zitten sinds 2016 zelf aan het stuur met een eigen onderzoeksprogramma. Het lukt ons om van elke euro die akkerbouwers inleggen voor vier euro aan onderzoek te laten uitvoeren. Dat doen we door samen te werken met andere organisaties en met de overheid. Zo wordt de inleg van akkerbouwers optimaal benut. Op verzoek van de sector gaan we hier graag mee door.”

Aardappelenpoten_landschap_1033 BO Akkerbouw

BO Akkerbouw heeft de aanvraag voor verbindendverklaring van het onderzoeksprogramma afgelopen oktober ingediend bij het ministerie. Inmiddels is de aanvraag opengesteld voor een internetconsultatie waar alle belangstellenden tot en met 18 januari 2021 op kunnen reageren. BO Akkerbouw start in januari 2021 een nieuwe oproep voor onderzoekswensen. Alle akkerbouwers kunnen dan net als twee jaar geleden hun wensen en ideeën aangeven. Hoogendijk: “We voeren het onderzoeksprogramma uit op verzoek van akkerbouwers in Nederland. Zij geven zelf richting aan nieuw onderzoek. Voor de wettelijke verankering werken we samen met het ministerie.”

Wijzigingen voor nieuwe periode
Er zijn enkele verschillen in het nieuwe programma in vergelijking met het huidige programma:

  • het nieuwe programma heeft een looptijd van 10 jaar (2021-2030), terwijl het huidige programma een looptijd heeft van 5 jaar (2016-2020). De nieuwe periode sluit aan bij de looptijd van onder meer het Actieplan Plantgezondheid en de Klimaatagenda Akkerbouw;
  • de nieuwe aanvraag is gebaseerd op een erkenning van BO Akkerbouw voor aardappelen, suikerbieten en granen. Het huidige programma is gebaseerd op separate erkenningen voor de BO Granen, de BO Suiker en de BO Aardappelen. Door nieuwe Europese wetgeving kan dit administratief nu worden samengevoegd;
  • op het jaarlijkse bedrag voor de periode 2021-2030 is een inflatiecorrectie toegepast ten opzichte van de periode 2016-2020. Op verzoek van de sector is ervoor gekozen om deze correctie vooral toe te rekenen aan het gewas pootaardappelen, omdat dit gewas gemiddeld een hogere opbrengst kent dan het gewas consumptieaardappelen.

Nieuwe hectarebedragen
De financiële bijdragen hebben in de nieuwe periode betrekking op dezelfde gewassen als in de afgelopen periode. Ook past BO Akkerbouw nog steeds een korting van 50 euro toe op telers die een machtiging hebben verstrekt voor hun teeltgegevens bij RVO.nl.

De bijdragen voor de gewassen zijn als volgt (met ter vergelijking de oude bedragen):

  • granen (tarwe, gerst, haver en rogge) € 4,50 per hectare (was € 4,40)
  • zetmeelaardappelen € 9,00 per hectare (was € 8,80)
  • suikerbieten € 9,00 per hectare (was € 8,80)
  • consumptieaardappelen € 13,50 per hectare (was € 13,20)
  • pootaardappelen € 16,00 per hectare (was € 13,20)