16-03-2020

Teler staat niet met lege handen bij beheersing Meloidogyne

Actie nodig om besmettingen te voorkomen en te bestrijden Besmettingen met Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax (Mcf) kunnen grote financiële gevolgen hebben. Telers staan echter niet met lege handen als ze besmettingen met deze aaltjes willen voorkomen en als ze de aaltjes willen bestrijden. BO Akkerbouw heeft een serie video’s ontwikkeld over gerichte maatregelen waarmee telers aan de slag kunnen.

Besmetting van grond met de aaltjes Meloidogyne chitwoodi en Meloidogyne fallax is een probleem in de teelt van aardappelen, peen, schorseneer, erwt, dahlia en gladiool. Een besmetting kan grote financiële gevolgen hebben door gewasschade en afkeuring van partijen. Vanwege de quarantainestatus van M. chitwoodi en M. fallax in de EU verliezen pootgoedpartijen waarin besmettingen met deze aaltjes worden aangetroffen de pootgoedstatus. “Dat betekent een forse afwaardering van deze pootgoedpartijen met als gevolg afzet als consumptieaardappelen of veevoer en dat kost veel geld”, zegt Klaas Schenk, voorzitter van de stuurgroep Plan van Aanpak Meloidogyne chitwoodi en fallax.

Plan van aanpak Mcf
Omdat er nog relatief weinig bekend is over genoemde vrijlevende alen en hoe telers verspreiding en schade kunnen voorkomen, heeft de akkerbouwsector het Plan van Aanpak Melodoigyne chitwoodi/fallax opgezet. Het doel van dit plan is om verdere verspreiding en ontwikkeling van Mcf te voorkomen en om de continuïteit van de pootgoedteelt te borgen. “We doen onderzoek en valideren praktische beheersmaatregelen”, zegt Schenk. “Er is ook een communicatieprogramma opgezet voor de periode 2017 tot en met 2020 om telers te stimuleren om actie te ondernemen tegen Mcf-aaltjes. In dat kader hebben we video’s gemaakt.” BO Akkerbouw financiert het Plan van Aanpak uit de reserves van het Productschap Akkerbouw.

Video’s bieden handvatten
De verschillende video’s geven uitleg over de kenmerken van Mcf-aaltjes en ze bieden praktische informatie over hoe telers Mcf-aaltjes kunnen beheersen en bestrijden. Schenk is te spreken over de video’s. “Ze geven inzicht en praktische tips om verspreiding te voorkomen en daarnaast uitleg over inundatie: een zeer effectieve biologische bestrijdingsmethode. Hiermee kunnen telers besmette percelen nagenoeg vrij krijgen van M. chitwoodi en M. fallax en nog een aantal andere alen die van belang zijn voor de akkerbouw. De effecten van inundatie zijn verrassend positief en bieden perspectief voor akkerbouw in gebieden waar aaltjes schade kunnen veroorzaken.”

Video 1 en video 2 gaan in op de noodzaak om Mcf aan te pakken en de kenmerken van M. chitwoodi en M. fallax-aaltjes. Video 3 geeft een overzicht van diverse maatregelen om Mcf-aaltjes te beheersen, zoals schoon uitgangsmateriaal, inpassing van niet-waardplanten in het bouwplan, juiste gewasvolgorde, bedrijfshygiëne en inzaai van resistente groenbemesters. Video 4 legt uit hoe telers Mcf kunnen opsporen en gaat in op methoden van grondbemonstering. Video 5 is een instructievideo met duidelijke uitleg over het gebruik van NemaDecide en het aaltjesschema om schadelijke aaltjes te beheersen. Dit zijn twee praktische hulpmiddelen die helpen bij invulling van het goede bouwplan om schade door M. chitwoodi en M. fallax te voorkomen. Het telen van de juiste (resistente) groenbemesters is ook een zeer belangrijke maatregel om Mcf te beheersen. Video 6 geeft hier meer uitleg over. Gebruik hierbij ook het handboek groenbemesters.

Inundatie is effectief
Video 7 en video 8 gaan over inundatie als maatregel om Mcf te bestrijden. Inundatie blijkt zeer effectief om M. chitwoodi te bestrijden. Tenminste als men het niet te laat in het seizoen toepast en het land minimaal 14 weken onder water zet. Bij het bekijken van video 7 krijgen telers een beeld wat inundatie is, waar het mogelijk is, tegen welke aaltjes het effectief is en wat de voorwaarden zijn voor een geslaagde inundatie. In video 8 komt akkerbouwer Frans van Dam aan het woord die al enkele jaren ervaring heeft met inunderen. Hij geeft aan wat belangrijk is voorafgaand aan inunderen. De stuurgroep Plan van Aanpak Mcf volgt het geïnundeerde perceel en komt op een later moment met een video over wat belangrijk is nadat een perceel is geïnundeerd.