09-04-2020

Aardappelketen adviseert telers over reinigen bewaarschuren van chloorprofam

Europese organisaties uit de aardappelketen hebben gezamenlijk een handleiding opgesteld voor het reinigen van bewaarschuren van chloorprofam. De handleiding bundelt de huidige kennis over reiniging van chloorprofam en is gebaseerd op onderzoek in Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en Nederland. De handleiding ondersteunt telers met bewaarschuren in het bereiken van maximale reductie van residuen van chloorprofam.

Na het besluit van de Europese Commissie tot niet-verlenging van het gebruik van de actieve stof chloorprofam (onder andere bekend onder de merknaam CIPC) heeft de aardappelketen zich verenigd om de uitdagingen die met dit Europese besluit op de hele keten afkomen het hoofd te bieden. Een van de belangrijkste uitdagingen is het tegengaan van kruisbesmetting van consumptieaardappelen die vanaf oogst 2020 worden bewaard in bewaarschuren met een verleden van gebruik van chloorprofam. Als gevolg van deze kruisbesmetting loopt de keten het risico van consumptieaardappelen met te hoge residuen chloorprofam. De handleiding draagt eraan bij dit risico zoveel als mogelijk te verminderen.

Reinigen vóór inschuren van oogst 2020
Telers dienen alle bewaarschuren met een ‘chloorprofam-verleden’ te reinigen voordat ze de oogst 2020 inschuren. Concreet zijn de volgende materialen beschikbaar voor telers:

Europese communicatie
Met de informatie verwacht de aardappelketen de telers zo goed als mogelijk op weg te helpen met de reinigingsopgave en de onzekerheden die op een ieder afkomt. De vier documenten zijn opgesteld door een aantal Europese koepels, waaronder COPA-COGECA, EUPPA en Europatat. De documenten worden in meerdere talen verspreid in de Europese Unie waaronder Nederland. BO Akkerbouw heeft begin 2020 een Taskforce Kiemremming opgezet met haar leden LTO Nederland, NAV, VAVI en NAO. De Taskforce coördineert onder meer de communicatie rondom reiniging. Alle partijen van de Taskforce zullen deze documenten verspreiden onder hun leden en telers wijzen op het belang van reiniging.