30-04-2020

Compensatieregeling fritesaardappelen is bijna klaar

Momenteel wordt op het ministerie van LNV de laatste hand gelegd aan de aangekondigde compensatieregeling voor fritesaardappelen. BO Akkerbouw heeft er vertrouwen in dat de regeling op zeer korte termijn bekend kan worden gemaakt. Directeur André Hoogendijk: “Afgelopen twee weken zijn er verschillende concepten langsgekomen. Uiteindelijk telt alleen de definitieve tekst in de Staatscourant. Daar is het wachten nog even op. We verwachten snel uitsluitsel.”

Op 15 april jl. heeft minister Schouten van LNV een compensatieregeling aangekondigd voor fritesaardappelen. Deze regeling is uitgewerkt in overleg tussen BO Akkerbouw, LNV en RVO en wordt nu ter goedkeuring aan de Europese Commissie voorgelegd. De definitieve regeling zal worden gepubliceerd in de Staatscourant. Parallel hieraan bereidt RVO zich voor op de uitvoering. RVO heeft inmiddels kenbaar gemaakt dat ondernemers straks alleen digitaal een aanvraag kunnen indienen. Het is daarvoor noodzakelijk dat ondernemers beschikken over een inlogsysteem van eHerkenning van minimaal niveau 1. Indien ondernemers nog niet over eHerkenning beschikken, is het raadzaam om dit nu alvast aan te vragen.

In de afgelopen twee weken zijn verschillende concepten besproken met leden van BO Akkerbouw, waaronder bestuurders van LTO Nederland, NAV, VAVI en NAO. Inmiddels gaan er ook enkele teksten rond in de sector. Hoogendijk: “Telers zitten in onzekerheid. Het is daarom bijzonder teleurstellend dat sommige partijen in de sector verouderde informatie verspreiden. Er wordt nog gewerkt aan de teksten en we kunnen niet instaan voor een concept dat iemand ergens heeft gelezen.” BO Akkerbouw heeft vorige week telers geadviseerd over hoe om te gaan met het afvoeren van partijen aardappelen. “Dat advies staat nog steeds. Speculeren heeft geen zin.”