22-04-2020

VVAK 2020/2021 van start

De documenten voor het Voedsel- en Voederveiligheidscertificaat Akkerbouw (VVAK) voor het seizoen 2020/2021 zijn nu beschikbaar. Vooral voor telers van consumptieaardappelen voor de verwerkende (frites)industrie zijn er wijzigingen. Zo worden duurzaamheidseisen overgeheveld van de aparte module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) naar de gewasmodule en worden eisen opgenomen om bewaarplaatsen te laten voldoen aan de nieuwe wettelijke eisen voor chloorprofam. Nieuw voor alle telers is een aanscherping van de eisen aan compost.

Aardappelveld_1035 BO Akkerbouw

Vooral voor de gewasmodule consumptieaardappelen voor de verwerkende (frites)industrie vragen de wijzigingen aandacht. Op verzoek van de leden van de Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie (VAVI) zijn verschillende eisen op het gebied van duurzaamheid, die voorheen in de module Duurzaam Akkerbouw Bedrijf (DAB) waren opgenomen, nu overgeheveld naar de gewasmodule. Daarnaast leidt het vervallen van de toelating van de kiemremmer chloorprofam tot nieuwe eisen voor het reinigen van bewaarplaatsen. VVAK is daarom aangevuld met een verplicht in te vullen en in te sturen checklist voor de reiniging/aanpassing van bewaarplaatsen om aan de nieuwe wettelijke eisen te kunnen voldoen. De reiniging/aanpassing wordt steekproefsgewijs gecontroleerd.

De gewasmodule voor industriegroente kent als eis dat de teler moet voldoen aan alle eisen van de module DAB. Verduidelijkt is dat deze eis alleen geldt bij levering aan een afnemer die is aangesloten bij Vigef.

Twee eisen gericht op een duurzamer teeltpraktijk, die in het afgelopen teeltseizoen waren opgenomen als aanbeveling, zijn in VVAK 2020/2021 verplicht. Het betreft het uitvoeren van een erfemissiescan en een verplichte registratie van gebruik en resultaat van biostimulanten (indien gebruikt). Alleen in de gewasmodule voor industriegroente blijven deze eisen een aanbeveling. De eisen gericht op een duurzamer teeltpraktijk vloeien voort uit het Actieplan Plantgezondheid van BO Akkerbouw.

Tot slot kent VVAK 2020/2021 een aanscherping van de eisen voor verontreinigingen van glas, steen en overige vreemde bestanddelen in compost.

Een samenvatting van de belangrijkste wijzigingen is opgenomen in Hoofdstuk 1 van de telerhandleiding. In de checklist (Hoofdstuk 2) zijn alle wijzigingen gemarkeerd.

Het Akkerbouw Certificeringsoverleg, waarin telers, loonwerkers, handel en industrie vertegenwoordigd zijn, beheert het VVAK en de onderliggende gewasmodules. Brancheorganisatie (BO) Akkerbouw faciliteert het certificeringsoverleg. Het handboek en de telerhandleiding VVAK 2020/2021 zijn dan ook te vinden op de website van BO Akkerbouw.

Het beheer van het VVAK wordt betaald uit een opslag op de nota van de CI van € 2,50 per VVAK-gewasmodule/gewascertificaat en duurzaamheidscertificaat per jaar. De CI’s specificeren deze “afdracht Akkerbouw Certificeringsoverleg” apart op hun nota’s en dragen deze af aan BO Akkerbouw.