29-06-2020

Meer dan 50 lopende onderzoeken voor de akkerbouw

Onder de vlag van BO Akkerbouw worden momenteel meer dan 50 onderzoeken voor de akkerbouwsector uitgevoerd. Deze zijn gebundeld in een nieuwe brochure, samen met recent afgerond projecten en een aantal brede onderzoeksprogramma’s. In totaal gaat het om 66 verschillende onderzoeken. Dankzij de gezamenlijke bijdrage van alle akkerbouwers ontstaat een schat aan kennis, van klimaatadaptatie tot de aanpak van schadelijke aaltjes.

Combine_lucht_1044 BO Akkerbouw

Elk jaar gaan er diverse nieuwe onderzoeksprojecten van start. Het gaat vaak om meerjarige onderzoeken waarvoor akkerbouwers sinds 2018 een jaarlijkse financiële bijdrage leveren. Dankzij samenwerkingen met partners binnen de sector en met overheidsbijdragen wordt deze gezamenlijke bijdrage verviervoudigd. Op basis van 10 miljoen euro van akkerbouwers wordt er nu voor 40 miljoen euro aan onderzoek verricht. Dat betekent in de praktijk nog meer kennis die ten goede komt aan het akkerbouwbedrijf.

Wat kunnen ondernemers in de akkerbouw verwachten? Waar wordt hun geld aan uitgegeven? Welke onderzoeken worden er momenteel uitgevoerd en waarvan zijn al (tussentijdse) resultaten beschikbaar? In de brochure ‘Projecten 2020: Onderzoek voor de akkerbouw van morgen’ heeft BO Akkerbouw alle onderzoeken gebundeld die zijn gefinancierd door akkerbouwers. Deze brochure telt maar liefst 66 projecten, waarvan 20 zogenaamde PPS’en (Publiek-Privaat Samenwerkingsproject binnen de Topsectoren).

Directeur André Hoogendijk: “Het is indrukwekkend om te zien wat de akkerbouwsector heeft neergezet. Met de financiële bijdragen van meer dan 10.000 akkerbouwers hebben we een gezamenlijke portemonnee waarmee we echt wat kunnen uitrichten. Akkerbouwers zitten aan het stuur van een breed onderzoeksprogramma waarvan de resultaten terecht moeten komen op het eigen erf. Met deze brochure hebben akkerbouwers inzicht in waarvoor ze betalen en wat ze ervoor terugkrijgen.”

De brochure geeft per onderzoek een korte beschrijving. Daarnaast is in één oogopslag te zien welke gewassen het onderzoek betreft, binnen welk thema het onderzoek valt, wat de looptijd is en hoeveel budget ermee gemoeid is. Voor meer informatie of eventuele (tussentijdse) resultaten wordt bij elk onderzoek verwezen naar een website of naar achterliggende documenten. Enkele onderzoeken krijgen vanwege hun relevantie extra ruimte.

De brochure is hier te downloaden