10-07-2020

Nieuwsbrief juli 2020

De eerste projectenbrochure van BO Akkerbouw is voor minister Schouten. Samen met Stimuland en akkerbouwers werken we aan een nieuw praktijknetwerk. In de nieuwsbrief van juli 2020 leest u dit en meer nieuws.

Ecoploeg_1017 BO Akkerbouw