16-09-2020

Beslisboom kiemremming: vul hier in!

Voor de kiemremming van aardappelen tijdens de bewaring is chloorprofam (C-IPC) niet meer toegelaten. In opdracht van Brancheorganisatie Akkerbouw heeft Delphy een adviessysteem opgezet waarin de huidige kennis omtrent optimale bewaring en kiemremming van aardappelen bij elkaar is gezet. Hierbij is dankbaar gebruik gemaakt van inbreng vanuit Agrifirm, CZAV, DLV Advies, NAO, Nedato, Van Iperen en VAVI.

Aardappelen_sorteren_1037_BOAkkerbouw

Door in deze zogenaamde beslisboom een aantal vragen te beantwoorden geeft het systeem aan wat in allerlei situaties de beste keuze is uit de beschikbare alternatieven. Daarbij worden ook adviezen gegeven en kan meer informatie opgevraagd worden. Overleg met de afnemer of met een adviseur omtrent de definitieve keuze blijft gewenst.

Hier kunt u de beslisboom invullen!