25-09-2020

BO Akkerbouw beëdigt 27 aardappelkeurmeesters

In drie ceremonies via videoverbinding zijn op vrijdag 25 september in totaal 27 aardappelkeurmeesters beëdigd met het afleggen van de eed of belofte. De keurmeesters hebben gezworen, dan wel verklaard, dat zij zorgvuldig zullen handelen, hun opdrachten plichtsgetrouw zullen volbrengen en van niemand geschenken zullen aannemen. Directeur André Hoogendijk van BO Akkerbouw nam de eed of belofte af bij de keurmeesters: “Kwaliteit en vertrouwen zijn de basis voor het goed functioneren van de aardappelketen. De keurmeesters vervullen daarin een cruciale functie op basis van hun opleiding, ervaring en deze beëdiging.”

Foto keurmeester

Sinds 2016 verzorgt BO Akkerbouw op verzoek van haar leden in de aardappelketen de beëdiging van nieuwe keurmeesters. Keurmeesters in de Nederlandse aardappelsector dienen in bezit te zijn van een certificaat waaruit de bekwaamheid blijkt en dienen te zijn beëdigd. De keurmeesters en hun werkgevers ontvangen een akte van beëdiging als bewijs van hun beëdiging. De beëdiging blijft vijf jaar van kracht. Indien de keurmeester voor het verstrijken van de termijn van vijf jaar een opfriscursus volgt, wordt de termijn met vijf jaar verlengd. Op de website van BO Akkerbouw staat een overzicht van alle beëdigde keurmeesters met de bedrijven waar zij werkzaam zijn.