25-09-2020

Een ‘rijke oogst’ op Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid

Dit is een rijke oogst. We zullen met de opbrengst bezien welk concreet vervolg eraan is te geven om beschikbare kennis meer en beter bij telers over te brengen”, besloot dagvoorzitter Kees Anker van Regiebureau POP woensdag 23 september de Netwerkbijeenkomst Plantgezondheid in Nijkerk. Daar bespraken 70 onderzoekers, projectleiders, bestuurders en beleidsmedewerkers de stand van zaken met het onderzoek op de thema’s Biodiversiteit, Bodemweerbaarheid, Geïntegreerde gewasbescherming in de praktijk en Waarneming & beslissingsondersteunende systemen. Dit gebeurde op uitnodiging van het Regiebureau, TKI’s Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en BO Akkerbouw.

Suikerbieten_trekker_1052 BO Akkerbouw

De organisaties zijn betrokken bij de selectie en financiering van onderzoeksprojecten. Alle drie richten ze meer aandacht op hoe verkregen kennis toepasbaar is te krijgen in de praktijk. Dat dit niet eenvoudig is, onderstreepte akkerbouwer Jan Reinier de Jong uit Odoorn. Hij vertelde hoe hij actief is om innovaties en nieuwe ontwikkelingen binnen zijn bedrijfsvoering door te voeren op genoemde thema’s. Met succes (“We tellen hier heel veel insecten en kevers.”), en met vallen en opstaan door de administratieve last die met projecten gepaard gaat en het grip krijgen op ziekten en plagen in bijvoorbeeld de suikerbieten. “Als je als akkerbouwer wat wilt, zal je het zelf moeten oppakken en doen. Het is echt een zoektocht”, aldus De Jong, die pleitte voor een beloning voor akkerbouwers die hun nek uitsteken met de introductie van nieuwe methoden en maatregelen.

Projectenoverzicht
Bij de bijeenkomst bespraken de aanwezigen een overzicht met bijna 50 onderzoeksprojecten die momenteel op het aandachtsveld plantgezondheid in uitvoering zijn. Bij het ene thema was het onderzoeksveld meer compleet dan bij het andere. Niet elk onderzoek levert al direct ‘praktijkrijp’ resultaat; het zou goed zijn om projecten te ‘scoren’ op de mate waarin het fundamenteel onderzoek betreft dan wel meer gericht is op praktijkintroductie, zo viel te beluisteren. Beter overzicht helpt te voorkomen dat onderzoek dubbelop gebeurt en geeft zicht op lacunes in het onderzoeksveld.

Database en praktijknetwerken
Sowieso was het overzicht en inzicht in al dit onderzoek een mooi resultaat van de bijeenkomst. Een tweede was de verbinding tussen betrokkenen bij die onderzoeken; er bleek behoefte dit structureel te organiseren. Onder meer om van elkaar te leren welke aanpak en methodes het meest succesvol zijn voor de introductie en uitrol van kennis uit onderzoek in de teeltpraktijk. Online ontsluiting van nieuwe kennis in een database en ‘voeden’ van praktijknetwerken kwamen als prioriteiten naar voren. Dit heeft al aandacht, vertelden Wijnie van Eck (TKI’s Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen), Thamar Kok (Regiebureau POP) en Geert Pinxterhuis (BO Akkerbouw) in hun presentaties. In aanvulling hierop spelen adviseurs en andere erfbetreders een cruciale rol en is betere aansluiting op het onderwijs gewenst.