21-09-2020

Oproep aan telers om inschatting voor compensatieregeling bij te stellen

Telers kunnen nu voor bedragen tot 125.000 euro een definitieve aanvraag indienen voor de compensatieregeling fritesaardappelen. BO Akkerbouw roept telers op om hun definitieve aanvraag snel in te dienen of om hun inschatting van het aantal tonnen aardappelen waar nodig aan te passen, zodat RVO snel kan starten met uitbetalen. Er is op basis van voorlopige aanvragen voor 54 miljoen euro compensatie aangevraagd. RVO kan starten met uitbetalen zodra het bedrag zakt onder de grens van 50 miljoen. Telers kunnen bij het online loket van RVO hun aanvraag indienen of aanpassen.

Suikerbietenrooien1001 BO Akkerbouw

In totaal hebben bijna 1200 aardappeltelers voor ongeveer 900.000 ton fritesaardappelen een voorlopige aanvraag ingediend. Gerekend met een compensatiebedrag van 6 cent per kilo komt dat uit op een bedrag van circa 54 miljoen euro. De regeling is echter gemaximeerd op 50 miljoen. Dat betekent dat RVO pas start met uitbetalen zodra het totaalbedrag onder de 50 miljoen euro is gezakt. Als het bedrag boven de 50 miljoen euro blijft, wordt de tegemoetkoming voor alle telers gekort.

Directeur André Hoogendijk: “De rekeningcourant staat er bij veel akkerbouwers niet florissant bij. Het bedrag van de tegemoetkoming is dus meer dan welkom. We weten dat telers vaak meer tonnen hebben opgegeven voor de regeling dan dat er uiteindelijk voor vergoeding in aanmerking komen. Het was dit voorjaar ook verstandig om het aantal tonnen ruim in te schatten. Het is nu echter zaak om de schatting aan te passen aan de realiteit. Als iedereen voor eind september zijn schatting controleert en waar nodig aanpast bij RVO, dan kan de uitbetaling snel starten.”

RVO behandelt nu de definitieve aanvragen voor telers tot een bedrag van 125.000 euro. Tot en met 31 oktober kunnen akkerbouwers die schade hebben geleden tot 125.000 euro hun definitieve tegemoetkoming (vaststelling) aanvragen. Telers die een tegemoetkoming hebben aangevraagd die hoger is dan 125.000 euro moeten helaas nog wachten op meer duidelijkheid van RVO. Op dit moment is nog niet bekend welke bewijsstukken zij moeten meesturen met hun vaststellingsaanvraag.

Voor de tegemoetkomingen tot 25.000 euro dienen akkerbouwers een eigen verklaring in te vullen. Voor de tegemoetkomingen tussen de 25.000 euro en 125.000 euro moeten akkerbouwers een derdenverklaring meesturen. Dat is een verklaring van een deskundige op het gebied van financiële administratie of dienstverlening buiten het bedrijf, zoals een accountant, boekhoud- of administratiekantoor, of belastingdeskundige. Deze deskundige moet de aanvraag bekijken en aangeven dat alle gegevens geloofwaardig zijn. Daarvoor moet hij of zij een formulier gebruiken. De formulieren staan op de website van het online loket van RVO.