12-01-2021

Akkerbouwers opgeroepen om onderzoekswensen in te dienen

BO Akkerbouw roept akkerbouwers op om hun wensen voor nieuw onderzoek en voor kennisverspreiding in te dienen. Dat kunnen zij doen door middel van het invullen van een korte vragenlijst. Akkerbouwers kunnen de vragenlijst invullen tot en met uiterlijk zondag 7 februari. De uitkomsten gebruikt BO Akkerbouw om richting te geven aan nieuw onderzoek. Directeur André Hoogendijk: “Akkerbouwers zitten zelf aan het stuur van het onderzoeksprogramma van BO Akkerbouw. Dit is het moment waarop zij kunnen aangeven wat ze nodig hebben aan onderzoek en kennisverspreiding.”

Tarweveld_1041_BOAkkerbouw

Alle akkerbouwers kunnen net als twee jaar geleden hun wensen en ideeën aangeven. In 2019 leidde de oproep onder akkerbouwers uiteindelijk tot 32 nieuwe projecten. BO Akkerbouw rekent erop dat ook dit jaar veel akkerbouwers hun ideeën kenbaar zullen maken. Akkerbouwers kunnen daartoe tot en met uiterlijk zondag 7 februari een korte vragenlijst invullen. Daarna groepeert en ordent BO Akkerbouw de aangeleverde wensen. Vervolgens wordt aan kennisinstellingen gevraagd om projectideeën in te dienen. Een digipanel van akkerbouwers prioriteert deze projectideeën. Via de vragenlijst kunnen akkerbouwers zich ook aanmelden om aan dit digipanel deel te nemen.

Planning
De doorlooptijd van wens naar onderzoeksproject is ongeveer een jaar. In die tijd worden projectvoorstellen uitgewerkt en beoordeeld. Ook zoekt BO Akkerbouw voor projecten naar cofinanciering, bijvoorbeeld via de Topsectoren. Hieronder staat de planning van de oproep van dit jaar, waarvoor akkerbouwers nu als eerste aan zet zijn.

Januari-februari

Maart

April-mei

Mei

Juni

Juli-september

Oktober

November

Januari 2022

Indiening en ordening van wensen van akkerbouwers

Besluitvorming binnen BO over uitvraag aan kennisinstellingen

Uitvraag aan kennisinstellingen voor projectideeën

Prioritering van projectideeën door digipanel van akkerbouwers

Besluitvorming binnen BO over ingediende projectideeën

Uitwerken van projectideeën tot voorstellen door kennisinstellingen

Beoordeling van ingediende voorstellen

Besluitvorming binnen BO over ingediende voorstellen

Start van nieuwe projecten