15-01-2021

'Wensen uit de sector zijn voor ons waardevol'

Akkerbouwer Jaap van Wenum (50 jaar) uit Kootwijkerbroek is voorzitter van de Sectie Teelt en vicevoorzitter van BO Akkerbouw én voorzitter van de vakgroep Akkerbouw van LTO Nederland. "BO Akkerbouw draagt aan innovatie bij met onderzoek, LTO Nederland geeft innovatie een plaats in het beleid."

Jaapvan Wenum BO Akkerbouw
Jaapvan Wenum BO Akkerbouw

Vertelt u eens over uw bedrijf?

“Mijn bedrijf telt ongeveer 50 hectare. Ik teel consumptieaardappelen, zaaiuien, granen, maïs en andere voedergewassen. Dat laatste omdat ik hier op de Veluwe tussen de veehouders zit.”

Wat is het mooiste in het leven van een akkerbouwer?

“Het leven met de seizoenen. Je zaait of poot een gewas aan het begin van het jaar, verzorgt dat en kunt aan het eind van het jaar het resultaat oogsten. Dat maakt het mooi, zeker omdat geen enkel jaar hetzelfde is.”

Welk deel vindt u minder leuk?

“De detailregelgeving die ondernemers krijgen opgelegd. Die beperken de vrijheid van het ondernemerschap. Regels gaan vaak ook gepaard met meer administratie. Dat hoort erbij, maar als akkerbouwer zit je liever lekker op de trekker.”

Waarom bent u actief als bestuurder?

“Ik wilde iets betekenen voor de sector en mij inzetten voor het algemeen belang. Ik ben na mijn studie Landbouwplantenteelt en promotie in de Bedrijfseconomie aan de Wageningen Universiteit een tijd in dienst geweest bij LTO Nederland. Als ondernemer vind ik mijn bedrijf mooi, maar ik wil breder kijken dan dat. Ik wil bijdragen aan de toekomst van de sector.”

Welke onderwerpen zijn in dat opzicht belangrijk?

“Duurzaamheid, plantgezondheid, bodem en klimaat zijn voor mij de belangrijke thema’s. We moeten als sector bewegen om verder te komen. Maar we moeten dat op zo’n manier inrichten, dat het een bijdrage levert aan de toekomst van onze bedrijven. Andere lobbyclubs in Nederland willen onze sector het liefst inkrimpen, maar wij zijn op zoek naar innovatieve en slimme oplossingen die onze sector verduurzamen. BO Akkerbouw draagt aan innovatie bij met onderzoek, LTO Nederland geeft innovatie een plaats in het beleid.”

Kunt u een voorbeeld geven van belangrijk onderzoek dat BO Akkerbouw financiert?

“PPS Beter Bodembeheer vind ik erg waardevol. Een hoge bodemkwaliteit draagt namelijk bij aan goede plantgezondheid, aan het vasthouden van water en aan het vastleggen van CO2, dus aan klimaat.”

Hoe kijkt u aan tegen de oproep van BO Akkerbouw voor onderzoekswensen?

“Die is heel belangrijk. Door het jaar heen spreek ik ondernemers, die ideeën hebben over de besteding van onderzoeksgeld of die problemen hebben waarvoor onderzoek nodig is. Nú is het moment om die te laten horen. De suggesties die rechtstreeks vanuit de sector komen, zijn het meest waardevol. Ik vind het goed dat er al meer reacties zijn dan bij een vergelijkbare oproep twee jaar geleden. Het geeft aan dat BO Akkerbouw beter op de kaart staat.”

Hoe ziet de akkerbouw van morgen eruit?

“Ik ben positief over onze sector. In de plantaardige sectoren liggen kansen, omdat mensen plantaardig zullen blijven eten. Wel moeten we inspelen op nieuwe markt- en consumententrends. De marges in de akkerbouw zijn klein, dus ons verdienmodel vraagt aandacht. We zijn gelukkig voor een belangrijk deel coöperatief georganiseerd: verdiensten verderop in de keten komen ook ten goede aan ondernemers. Wel maak ik me zorgen over de druk op de ruimte in Nederland. We moeten als akkerbouwsector als geheel voor onze plek vechten. De grondprijzen zullen hoog blijven.”

Wat brengt de dag van vandaag?

“Naast het online vergaderen ben ik druk bezig met de begeleiding van bouwprojecten. Wij zijn ons huis aan het restaureren, wat bijna klaar is. Aansluitend gaan we een bewaarplaats voor uien laten bouwen.”